Gå-hjem-møde: Enterprise arkitektur og digital forvaltning

Association of Enterprise Architects (a|EA) afholder gå-hjem-møde med temaet enterprise arkitektur og digital forvaltning.
På a|EA mødet vil chefen for Den Digitale Taskforce, Lars Frelle-Petersen og hans forretningsarkitekt (og næstformand i a|EA Danmark), Kristian Hjort-Madsen fortælle om Strategien for digitaliseringen af den offentlige sektor 2007-2010 og det nye fokus på enterprise architecture (forretnings- og it-arkitektur). Lars og Kristian vil bla. komme nærmere ind på de nye domænebestyrelser, den fællesoffentlige business case model og den nye forretningsreferencemodel, FORM.

Dato: 11/12 2007
Tid: Kl 15-17
Sted: Rentekammersalen, Finansministeriet, Christiansborg Slotsplads 1 (henvendelse i receptionen)
Pris: Gå-hjem-mødet er gratis for alle
Tilmelding: Senest mandag d. 10. december på mail aeadenmark@gmail.com (skriv “a|EA-tilmelding” i emnefeltet).
Oplægsholdere såvel som medlemmer opfordres til at benytte a|EAs community site, www.aeablogs.org, både før og efter mødet. Der er oprettet et særligt forum for a|EA Danmark, hvor man kan tale dansk, men brug også gerne de øvrige fora for dialog med andre a|EA medlemmer.
Send gerne invitationen videre.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, a|EA Danmark

 

(comments disabled)