Medlemsmøde: TOGAF9 Roundtable – debat om EA metoder

Den 10. marts inviterede a|EA til debat om den nyligt publicerede version af TOGAF – version 9.

TOGAF9 vil kort blive introduceret, hvorefter vi vil drøfte muligheder, fordele og ulemper med TOGAF9 og mere generelt stille spørgsmålstegn ved brugbarheden af de etablerede EA metoder.

Debatten vil blive faciliteret af John Gøtze.

Debatten er forbeholdt a|EA-medlemmer og førstegangsdeltagere i a|EAs arrangementer. Der er var
et begrænset antal pladser, hvorfor interesserede bedes tilmelde sig ved at sende en e-mail til arrangementer@aeadanmark.dk. Beklager, arrangementet er fuldtegnet.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name