Invitation fra Digitaliseringsstyrelsen

Tak til de rekordmange deltagere i vores seneste medlemsmøde om EA i den offentlige sektor med Digitaliseringsstyrelsen og Uddannelsesministeriet.

Digitaliseringsstyrelsen inviterer nu AEA-medlemmer (og andre) til at deltage i en faglig høring om videreudviklingen af de fællesoffentlige rammer for arkitektur.

“Digitaliseringsstyrelsen har i 2012 arbejdet på at forbedre de centrale dele af de fællesoffentlige rammer for it-arkitekturen med særligt henblik på at sikre bedre sammenhæng og gøre dem nemmere at forstå og anvende, således at de i højere grad kan medvirke til at skabe et fælles overblik over den offentlige it-arkitektur. Vi arbejder på en helt ny udgave af OIO Arkitekturguiden og en mindre revision og opdatering af OIO metoderammen,” forklarer Michael Bang Kjeldgaard fra Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har nu lagt et udkast til nogle af de centrale elementer ud i en faglig høring.

Det drejer sig om en metamodel, der kobler enterprise arkitekturmetoden OIO EA sammen med forretningsreferencemodellen FORM og service og teknologireferencemodellen STORM. Endvidere er STORM blevet revideret, således at denne afspejler danske forhold i højere grad end tidligere, hvor den var meget amerikansk inspireret.

Høringsdokumenter:

Bestyrelsen for AEA DK opfordrer alle interesserede medlemmer til at indsende kommentarer til Michael.

 

Comments

No comments so far.

  • Leave a Reply
     
    Your gravatar
    Your Name